| 0 comments ]

Kerajaan hari ini mengumumkan kenaikan kadar pencen antara 0.6 peratus dan 11.3 peratus kepada 206,585 orang penerima pencen Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO). Kadar baru itu melibatkan kos tambahan sebanyak RM66.4 juta setahun.

Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr S. Subramaniam, ketika mengumumkannya, berkata pembayaran pencen baru itu akan bermula 1 April ini dan merupakan kadar tertinggi dalam sejarah PERKESO.

Menurutnya kenaikan tersebut, yang berkuatkuasa 1 Jan 2008, mengambil kira tahap Indeks Harga Pengguna. "Tunggakan akan dibayar dari tarikh berkuatkuasa mulai 1 Januari 2008 sehingga tarikh kadar bayaran baru ini diluluskan," katanya pada majlis penyampaian pencen Perkeso di Kuala Lumpur.

Dr Subramaniam berkata jumlah tunggakan bayaran pencen ekoran penyelarasan bagi tempoh 1 Januari 2008 hingga 31 Mac 2010 adalah berjumlah RM142.4 juta.

Katanya bilangan penerima seramai 206,585 orang tersebut melibatkan penerima bayaran berkala Faedah Hilang Upaya Kekal (FHUK), dan Faedah Orang Tanggungan (FOT) serta orang berinsurans yang sedang menerima pencen Penakat dan Ilat dari Perkeso pada atau sebelum 31 Dis 2007.

Beliau yakin menerusi penyelarasan kadar pencen baru oleh Perkeso, ia dapat membantu meringankan bebanan penerima pencen Perkeso.

"Dari semasa ke semasa, kajian berterusan akan dilaksanakan bagi memastikan penyesuaian kadar bayaran pencen dilaksanakan agar penerima faedah tersebut berada pada tahap ekonomi semasa serta dapat menampung kos sara hidup yang meningkat," kata Dr Subramaniam.

Beliau berkata Perkeso sentiasa memainkan peranan aktif dalam menjaga kebajikan pencarumnya menerusi dua skim keselamatan sosial yang ditadbirkan olehnya iaitu Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat.

Menerusi kedua-dua skim ini, Perkeso menyediakan faedah bayaran jangka panjang kepada pencarumnya yang menerima faedah hilang upaya kekal berkala dan faedah Pencen Ilat, katanya.

"Bayaran jangka panjang ini disediakan bagi memastikan kebajikan penerima kedua-dua jenis bayaran tersebut sentiasa terpelihara dan terjamin," katanya.

Pada majis tersebut, Dr Subramaniam menyampaikan faedah dan alat pemulihan kepada 25 orang penerima faedah terdiri dari penerima faedah Hilang Upaya Sementara, Hilang Upaya Kekal dan Pencen Penakat yang melibatkan jumlah bayaran sebanyak RM365,000.

(Sumber: Bernama - 1/3/2010 - 17:47pm)

Related Posts by Categories0 comments

Post a Comment