| 0 comments ]

BIDANG PENGKHUSUSAN & PAKEJ MATA PELAJARAN
PROGRAM MATRIKULASI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


1. Bidang Pengkhususan

Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan dua (2) jurusan dan satu (1) aliran iaitu :
 1. Sains (M001)
 2. Perakaunan (M003)
 3. Teknikal (M007)

2. Pakej Mata Pelajaran Yang Ditawarkan

 • Mata Pelajaran Teras Jurusan Sains
  • Matematik,
  • Kimia dan
  • Fizik atau Biologi
 • Mata Pelajaran Teras Jurusan Perakaunan
  • Matematik,
  • Perakaunan,
  • Ekonomi dan
  • Pengurusan Perniagaan
 • Mata Pelajaran Teras Aliran Teknikal
  • Matematik,
  • Sains Kejuruteraan dan
  • Asas Kejuruteraan atau
  • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PKE) / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (PKM) / Pengajian Kejuruteraan Awam (PKA)


3. Rancangan Program

Jangka Masa Program

Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengambil masa dua (2) semester bagi Progarm Matrikulasi Satu Tahun (PST ) manakala empat (4) semester bagi Program Matrikulasi Dua Tahun ( PDT ).

Pengambilan Pelajar

Pengambilan pelajar dibuat dua (2) kali setahun, iaitu pertama pada bulan Mei. Pengambilan ini membolehkan pelajar lulusan program ini memasuki IPTA pada semester pertama tahun berikutnya. Manakala pengambilan kedua ialah pada bulan Jun bagi Program Matrikulasi Dua Tahun.

4. Syarat Kelayakan Meneruskan Pengajian

SEMESTER 1

Pencapaian Taraf
PNGS1 > 2.0
Lulus semua mata pelajaran teras.
Meneruskan pengajian ke semester II
1.5 < PNGS1 < 2.0
Lulus sebilangan mata pelajaran teras.
Meneruskan pengajian ke semester II dan
diberi AMARAN.
PNGS1 < 1.5
Gagal dan DIBERHENTIKAN.


SEMESTER II

Pencapaian Taraf
PNGS1 > 2.0
Lulus semua mata pelajaran teras.
Dipertimbangkan untuk kemasukan ke IPTA
1.5 < PNGS1 < 2.0
Lulus sebilangan mata pelajaran teras.
Dibenarkan untuk mengulang program.
PNGS1 < 1.5
Gagal dan DIBERHENTIKAN.


5. Peluang Meneruskan Pengajian Selepas Lulus Program Program Matrikulasi

Pelajar yang lulus program ini dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bahagian Matrikulasi dan IPTA atau IPTS akan berpeluang mengikuti program ijazah pertama di semua universiti awam. Bagi pelajar yang mengikuti Program Matrikulasi boleh memohon mengikuti program pengajian di universiti awam dalam bidang seperti berikut :

Sains / Teknikal Perakaunan
Perubatan/Sains Kesihatan Bersekutu Perakaunan
Farmasi Pengurusan Perniagaan
Pergigian Pentadbiran Perniagaan
Bioperubatan Pengurusan Sumber Manusia
Sains Ekonomi
Sains Komputer Teknologi Maklumat
Sains Pendidikan Pentadbiran Maklumat
Seni Bina Lain-lain
Sains Gunaan
Sains Teknologi / Teknologi Maklumat
Kejuruteraan
Lain-lain

(Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia)

Related Posts by Categories0 comments

Post a Comment