| 0 comments ]

Senarai Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) adalah seperti berikut. Klik pada nama universiti dalam senarai berikut untuk melayari laman web universiti berkaitan.

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 3. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 4. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 5. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 6. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 7. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 8. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 9. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 10. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 11. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 12. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 13. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 14. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 15. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 16. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 17. Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)
 18. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Selamat berkenalan dengan universiti awam di Malaysia. Semoga memberi inspirasi dan maklumat kepada yang berminat.

Related Posts by Categories



0 comments

Post a Comment